Ιατρικές εξετάσεις και αγιασμός για τον Άρη Αμφίκλειας