ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΚΑΣΕ: Μικρή συμμετοχή-σημαντικές αποφάσεις!