Με παρουσία James Gist σήμερα το Chalkida Summer Hoops!