Μπασκετικό γεγονός της πόλης το Chalkida Summer Hoops! Σχολιάζει ο Σωτ. Αγγέλου από την Αμερική!