Ο Πρωτέας Σχηματαρίου τίμησε τον Βαγγ. Βουρτζούμη!