Πρώτη μέρα του camp της ΑΕΕΠ Χαλκίδας με παρουσία του Κ. Μελέτη!