Φιλικό της ΑΕΕΠ Χαλκίδας με το σχολείο Champville Maristes του Λιβάνου!