Επιτυχημένο το 10ο 3 on 3 του Μάκαρου Άμφισσας (pics)