Απονομή και πάλι στα σχολικά πρωταθλήματα μετά από χρόνια!