Συγχαρητήρια από θεσμικούς φορείς στις πρωταθλήτριες κορασίδες του Μάκαρου!