Αναβαθμίζεται η ακαδημία της Α.Ε. Καρύστου με το ”The Shot Shooting Corrector”